Marie Loop in De Standaard: Waarom leerplicht zinvoller is dan vaccinatieplicht - Better Minds at School

OP DE BARRICADEN VOOR DE WAARHEID

Waarom leerplicht zinvoller is dan vaccinatieplicht

Kritisch denken wordt een van de belangrijkste vaardigheden van de 21ste eeuw. Ik moest hier weer aan denken toen ik Connor Rousseaus stuk las, waarin hij suggereert dat vaccinatieplicht de oplossing is voor de heersende polarisatie in de maatschappij. Versta me niet verkeerd: ik ben voorstander van de vaccinatieplicht. Maar ik geloof nooit dat deze verplichting de muur tussen beide partijen zal slopen, integendeel. De oorzaak van de polarisering is immers niet de vaccinatiegraad, maar desinformatie. Met andere woorden: het probleem is niet zozeer dát mensen een mening hebben, dan wel dat sommigen een niet wetenschappelijk onderbouwde mening hebben. In plaats van vaccinatieplicht pleit ik dus liever voor leerplicht. Laat antivaxers een test afleggen waarin gepolst wordt naar kennis over vaccins en hun werking. Wie slaagt gaat vrijuit met felicitaties van de jury. Wie flest, krijgt bij het buitengaan een prik in zijn arm.

Lees hier het volledige artikel van Marie Loop in De Standaard

X
X