Wij zijn Better Minds at School

Better Minds at School is een project van de Better Minds Foundation, het Corporate Social Responsibilty initiatief van Better Minds at Work.

Onze uitdaging

Anno 2021 heeft de jeugd het niet makkelijk. Er komt zoveel op hen af: hun leven dat op zijn kop wordt gezet door een pandemie, dreigende berichten uit het wereldnieuws, de toenemende impact van sociale media, een schoolcontext waar de lat steeds hoger moet, een verminderde familiale cohesie of ontwrichte thuissituatie enzovoort.

Als samenleving staan wij voor de pittige taak onze jongeren te ondersteunen bij deze uitdagingen en hen klaar te stomen voor de toekomst. Een toekomst die zich aankondigt als uitermate vernieuwend en boeiend, maar die meer dan ooit vraagt om flexibiliteit, veerkracht en inzet.

Zo willen wij mee onze schouders zetten onder een sterke toekomst voor ons land, en zelfs – waarom niet – inzetten op een voortrekkersrol voor België. De uitdagingen waar de jeugd voor staat zijn immers universeel en reiken verder dan onze eigen landsgrenzen.

Onze missie

“Het project Better Minds at School wil ten volle wil inzetten op de sleutelcompententies flexibiliteit, veerkracht en inzet. Via dit initiatief, in het leven geroepen door een groep onderwijs-professionals, pedagogische experten en enthousiaste ouders, willen wij de nieuwe generatie alle kansen geven om te slagen in het leven. Om op te groeien tot mooie, weerbare mensen, wiens potentieel zich onder de juiste condities maximaal laat ontplooien. Om zich te ontwikkelen tot verdraagzame volwassenen met burgerzin, die bereid zijn de verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn in handen te nemen. Die los van trends en sociale druk, hun eigen stem vinden en durven te vertrouwen op hun intern kompas.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info


[email protected]
03 297 32 23